fredag 31 december 2010

Till mina kära läsare (om jag har några)

Vi står på tröskeln. Till det nya. Det okända. Det antagligen precis-likadana som det vi nu lämnar ifrån oss. Nytt år, nya föresatser. Eller snarare: inga föresatser och löften alls. Bara att fortsätta leva på och försöka göra det så bra som möjligt. Ett andetag i taget, en känsla åt gången. Och inte titta bakåt, bara framåt. Mot det som ska ske. Mot allt det bra, det positiva som väntar.

Inga löften, inga föresatser, som sagt var. Utom att vara en bra farfar för Stella. Hela tiden och alltid, men särskilt i maj då vi har en farfarmånad tillsammans hon och jag. Gott nytt år min lilla prinsessa! Och alla ni andra också förstås!


3 kommentarer: